Rán Bjargar Photography

Go to page index

Almennir skilmálar vegna viðskipta við Rán Bjargar Photography

 1. 1. Höfundarréttur 
  1. 1.1. Allur höfundaréttur að ljósmyndum er í eigu Rán Bjargar Photography (hér eftir jafnframt vísað til sem „ljósmyndara“).
  2. 1.2. Um höfundarrétt ljósmyndara og skilmála þessa gilda höfundalög nr. 73/1972.
  3. 1.3. Afhending ljósmynda til viðskiptavinar felur lögum samkvæmt ekki í sér framsal á höfundarrétti ljósmyndara né veitir hún heimild til breytinga á ljósmyndum.
 2.  2. Staðsetning myndatöku 
  1. 2.1. Gert er ráð fyrir að myndatökur fari almennt fram utandyra nema þegar um nýburatökur er að ræða, sbr. þó gr. 2.2.
  2. 2.2. Mögulegt er að koma með lítil börn í myndatöku í myndveri (e. studio) ljósmyndara sé þess óskað.
 3.  3. Meðferð viðskiptavinar á ljósmyndum 
  1. 3.1. Óheimilt er að fjarlægja myndmerki (e. logo) ljósmyndara af ljósmyndunum
  2. 3.2. Öll prentun (stækkanir, framkallanir, strigar og þess háttar) skal fara í gegnum Rán Bjargar Photography. Þetta á líka við um ljósmyndabækur. Sé um annarskonar prentun að ræða, t.d. á kerti, köku eða í jólakort skal fengið leyfi hjá ljósmyndara og gert í samráði við hann.
  3. 3.3. Viðskiptavinir mega ekki undir neinum kringumstæðum prenta sjálfir eða láta aðra en Rán Bjargar Photography prenta fyrir sig.
  4. 3.4. Óheimilt er að taka ljósmyndir af heimasíðu eða öðrum ljósmyndasíðum ljósmyndara til notkunar. Viðskiptavinir skulu eingöngu notast við þær ljósmyndir sem þeir fá afhentar frá ljósmyndara til birtingar.
  5. 3.5. Óheimilt er að nota ljósmyndirnar til auglýsinga eða annarrar birtingar án fyrirfram samþykkis ljósmyndara.
  6. 3.6. Ekki má skera ljósmyndir eða klippa þær til, hvorki á netinu né annarsstaðar. Ef nota á ljósmyndirnar á samfélagsmiðlum verður að hlaða þeim upp í fullri stærð, t.d. ef hlaða á inn profile mynd eða cover mynd.
  7. 3.7. Öll meðhöndlun á ljósmyndunum skal fara fram í gegnum tölvu en ekki í gegnum síma, iPad eða önnur snjalltæki. Þetta á m.a. við þegar ljósmyndir sem afhentar voru eru sóttar af niðurhalsstað eða ef á að setja ljósmyndir á internetið. Setji viðskiptavinir ljósmyndirnar á internetið skal ávallt geta ljósmyndara skv. höfundarrétti.
  8. 3.8. Óheimilt er að breyta ljósmyndum á nokkurn hátt eða setja á þær „effecta“ líkt og hægt er á samfélagsmiðlum.
  9. 3.9. Óheimilt er að framselja eða áframsenda ljósmyndir til þriðja aðila nema með fyrirfram samþykki ljósmyndara. Ljósmyndir sem ljósmyndari hefur prentað fyrir viðskiptavin í samræmi við skilmála þessa og afhent viðskiptavini er viðskiptavini frjálst að afhenda til gjafa og þess háttar.

 4. 4. Meðhöndlun ljósmyndara á ljósmyndum 
  1. 4.1. Ljósmyndari annast val á þeim ljósmyndum úr myndatöku sem unnar verða og afhentar viðskiptavini. Viðskiptavinur fær einungis afhentar þær ljósmyndir sem ljósmyndari velur. Viðskiptavinur fær undir engum kringumstæðum afhentar allar þær ljósmyndir sem ljósmyndari tekur í viðkomandi myndatöku. Um afhendingu ljósmyndanna er nánar fjallað í 5. gr. skilmála þessara.
  2. 4.2. Mögulegt er að kaupa allt að fimm aukamyndir úr hverri myndatöku.
  3. 4.3. Viðskiptavinur samþykkir að ljósmyndari birti ljósmyndirnar á ljósmyndasíðum sínum. Viðskiptavini er hins vegar heimilt að óska eftir því að ljósmyndirnar verði ekki birtar samkvæmt framangreindu eða að samráð verði haft við hann um val á ljósmyndum til birtingar.
  4. 4.4. Ljósmyndari varðveitir ljósmyndirnar í a.m.k. fimm ár frá afhendingu ljósmyndanna til öryggis fyrir viðskiptavin. Prentun ljósmyndanna skal fara fram innan þess tíma.
  5. 4.5. Ljósmyndunin, myndvinnsla og varðveisla ljósmyndanna fer fram að beiðni viðskiptavinar. Viðskiptavinur staðfestir með undirritun sinni á skilmála þessa að hann samþykkir ljósmyndun, myndvinnslu, varðveislu, birtingu og aðra vinnslu ljósmyndanna í samræmi við skilmála þessa, sbr. lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.
 5. 5. Greiðsla og afhending 
  1. 5.1. Um greiðslu fyrir myndatöku vísast til verðskrár ljósmyndara sem finna má á heimasíðu; http://www.ranbjargar.com/Verdskra.
  2. 5.2. Myndataka er ekki bókuð nema staðfestingargjald hafi verið greitt. Staðfestingargjald er óafturkræft.
  3. 5.3. Greiðsla fyrir hverja myndatöku skal fara fram strax að myndatöku lokinni.
  4. 5.4. Ljósmyndir úr myndatöku verða ekki afhentar nema öll greiðsla hafi borist.
  5. 5.5. Ljósmyndirnar afhendast eingöngu í vefupplausn.
  6. 5.6. Verðskrá, sbr. gr. 5.1, getur tekið breytingum hvenær sem er. Eftir að myndataka hefur verið bókuð gildir það verð sem verðskrá ljósmyndara sagði til um þegar staðfestingargjald var greitt.
 6. 6. Annað 
  1. 6.1. Frekari upplýsingar um ljósmyndara má nálgast á heimasíðu ljósmyndara; www.ranbjargar.com.
  2. 6.2. Viðskiptavinur samþykkir skilmála þessa með undirritun sinni. Brot á höfundarrétti ljósmyndara og skilmálum þessum varða við höfundalög, sbr. gr. 1.2, og áskilur ljósmyndari sér allan rétt vegna slíkra brota.
  3. 6.3. Skilmálar þessir hafa verið útbúnir sérstaklega fyrir ljósmyndara og er ljósmyndara einum heimilt að nýta þá í starfsemi sinni. Öðrum aðilum er með öllu óheimilt að afrita þá, hvort sem er að hluta eða í heild.
  4. 6.4. Ég virði tilmæli yfirvalda varðandi takmarkanir vegna COVID-19 heimsfaraldursins og fremsta hreinlætis er gætt við myndatökur. Viðskiptavinir koma í myndatöku á eigin ábyrgð og eru beðnir um að mæta ekki ef þeir eru með einhver veikindaeinkenni eða eru í áhættuhópi vegna COVID-19 af einhverjum öðrum ástæðum.

 

Vinsamleg tilmæli frá mér til ykkar:

Það skiptir máli hvar ljósmyndir eru prentaðar út og hvernig þær eru meðhöndlaðar. Mikilvægt er að leita til fagaðila þegar prenta á út ljósmyndir. Þess vegna fer öll prentun í gegnum mig skv. skilmálum. Ég skipti aðeins við fagaðila með alla prentun og ég veiti ykkur alla þá þjónustu sem þið þurfið við útprentanir.

Ljósmyndir eru list fyrir heimilið og fólkið sem þar býr. Það er staðreynd að þeir sem framkalla/stækka ekki fljótlega eftir tökuna, gera það líklega aldrei. Því hvet ég alla sem til mín leita í myndatöku að láta prenta myndirnar út og njóta þeirra þannig en ekki bara hala þeim upp á internetið, þó það geti auðvitað verið skemmtilegt líka. Ég býð upp á mikið úrval af útfærslum. Hægt er að prenta á ljósmyndapappír, ál, striga, foamplötur og fleira.

Með kærri kveðju

Rán